TAHDON YMMÄRTÄÄ MEITÄ

Ihmisten välistä kommunikointia ja ristiriitojen ratkaisemista kehitetään mm. parantamalla viestinnän perustaitoja.

PARISUHTEESSA

Parisuhteessa syntyy ristiriitoja ja solmuja. Monesti ratkaisu on mahdollista löytää yhdessä, joskus aika on puolella ja välillä koette tarvitsevanne kättä pidempää avuksi.

PARISUHTEESSA

Parisuhteessa syntyy ristiriitoja ja solmuja. Monesti ratkaisu on mahdollista löytää yhdessä, joskus aika on puolella ja välillä koette tarvitsevanne kättä pidempää avuksi.

Solmuja suhteessa? -pariohjaus

Solmuja suhteessa? on kriisissä olevien parien mahdollisuus tutkia sinua ja minua ja meitä. Vai onko sittenkään meitä? Ehkä tilanne on kotona mennyt jotenkin kummallisesti lukkoon, ehkei oikein ymmärrä sitä toisen sanatonta kieltä tai riitahenki on tullut asumaan teille.

Parisuhdekeskus Katajan  Solmuja suhteessa? -ohjauksessa on tapaamisia 8 kertaa viikon-kahden välein ja kunkin kesto on 1,5 tuntia kerrallaan. Työskentelyyn sitoutuminen tarkoittaa myös jonkin verran kotitehtäviä. Tarkoituksena on hahmottaa suhteen historiaa, pohtia tahtoa, tulkita tunteita, kuunnella ajatuksia ja säätää sähköisyyttä. Edetä kohti villakoiran ydintä avoimin silmin ja yhdessä tehdä päätös, joka tuntuu oikealta.

Kataja-parisuhdekeskus

Pariviestinnän taidot

Perustaitomme missä tahansa ihmissuhteessa ovat puhuminen ja kuuntelu. Viestinnän perustaidot ovat tärkeitä niin sosiaalisten kuin itsetuntemuksen kannalta. Tule puhumaan ja kuuntelemaan ja oppimaan taitoja käytännössä.

Tulihtan liekki

Työtiimissä, työpaikalla

Työnohjauksessa on kyse ihmisen omasta suhteesta työhön ja sen hoitamisesta. Se vaikuttaa työntekijän toimintaan ja työn laatuun ja selkiyttää sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työyhteisöjen ja tiimien työnohjaus vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan sitä parantaen.

Työtiimissä, työpaikalla

Työnohjauksessa on kyse ihmisen omasta suhteesta työhön ja sen hoitamisesta. Se vaikuttaa työntekijän toimintaan ja työn laatuun ja selkiyttää sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työyhteisöjen ja tiimien työnohjaus vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan sitä parantaen.

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.  (Lähde STOry, www.suomentyonohjaajat.fi)

Yksilötyönohjauksessa nousevat esiin usein ammatillisen identiteetin pohtiminen, muutos ja jaksaminen sekä asiakastyössä erilaisten kuormittavien tilanteiden läpikäyminen. Joissain ammateissa, esimerkiksi sosiaalialalla ja terveydenhoidossa työnohjaus on ajateltu välttämättömäksi osaksi työtä.

Yksilötyönohjausprosessi kestää tavallisimmin 1-2 vuotta, tapaamiset ovat 45-60 min ja toteutuvat 2-3 viikon välein.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmämuotoinen työnohjaus on mielekästä kun tarvitaan olemassaolevalle työtiimille tukea tai yhteinen pohdintapaikka. Tilanne voi olla esimerkiksi tuleva organisaatiomuutos tai työtapojen kehitettämisen tarve. Ryhmän voivat muodostaa myös eri tiimeissä  työskentelevät ihmiset, tällöin heitä yhdistää esimerkiksi lähiesimiehisyys tai juuri työnsä aloittavat työntekijät.

Ryhmätyönohjauksessa ryhmän koko on 3-8 henkeä. Työskentelylle on eduksi, jos ryhmän rakenne pysyy koko ohjausprosessin ajan samana. Yhden kerran kesto on 1,5 -2 tuntia. Tapaamiset ovat tavallisesti 3-4 viikon välein ja voivat kestää tarpeen mukaan, esim. vuoden.

Ryhmä- ja yksilötyönohjauksen paikka voi olla tilaajan tiloissa.  Yritykseni tilat Riihimäen keskustan alueella soveltuvat myös työnohjaukseen.

Tulihtan liekki