TAHDON YMMÄRTÄÄ ITSEÄNI

Itsensä ymmärtämistä ja tuntemista voi kehittää psykoterapiassa, työnohjauksessa, hevostavusteisessa ohjauksessa tai ryhmätyöskentelyissä.

PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on suhde, jossa parhaimmillaan löytyy tila kuulemiselle, ymmärtämiselle ja eheytymiselle. Itsensä, elämänsä ja oman kärsimyksensä keskellä eläminen ja hyväksyminen on monesti käytännössä keskustelun aiheina. Kela tukee kuntoutuksen avulla työ- tai opiskelukykyä.

PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on suhde, jossa parhaimmillaan löytyy tila kuulemiselle, ymmärtämiselle ja eheytymiselle. Itsensä, elämänsä ja oman kärsimyksensä keskellä eläminen ja hyväksyminen on monesti käytännössä keskustelun aiheina. Kela tukee kuntoutuksen avulla työ- tai opiskelukykyä.

Psykoanalyyttinen psykoterapia

Tarjoamani terapia on psykoanalyyttistä psykoterapiaa.  Freudin alunperin luoman psykoanalyysin pohjalle on rakennetttu tämä vähän kevyempi terapiamuoto.  Hoidon tavoitteena on ensisijaisesti  tulla tietoiseksi. Tämä on tärkeää, jotta pystyy aikuisen psyykkisten voimavarojen turvin ratkaisemaan omat sisäiset torjutut kokemukset ja oppii elämään niiden kanssa. Varhaista vuorovaikutusta ja lapsuuden kokemuksia ajatellaan ihmisen koko psyykkisen elämän pohjana.

Lisätietoa voit katsoa Therapeia -säätiön sivuilta 

Kirjailija Marianne Fredriksson on kirjassaan Skilda verkligheter (Erilliset todellisuudet. Piratförlaget) pohtinut psykoterapiaa seuraavasti:

Seurasi pitkä hiljaisuus, jonka isoäiti keskeytti sanoen:
”Mutta eihän kukaan toinen voi tietää, mitä kukin sisimmässään ajattelee”.
”Aivan” sanoi Jan ja jatkoi ”ainoa tapa on saada hänet puhumaan, kysyä häneltä, kuunnella, kuulla rivien välistä, tuntea sympatiaa, jakaa, kunnes saamme aavistuksen hänen surustaan ja ilostaan. Kyse ei siis ole mistään riikinkukkopuheesta” (pöyhkeilevää, itseriittoista, tietävää? Kääntäjän huomio)
”Tuohan kuulostaa palopuheelta psykoterapian puolesta” sanoi Ulrika.
”Sitä se olikin” sanoi Jan.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias ja työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi. Tämän toteamiseksi tarvitset psykiatrin kirjoittaman B-lausunnon. Hakemuksen edellytyksenä on vähintään 3 kk asianmukainen hoito mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen.
Saat itse päättää kenen kanssa terapiaprosessiin lähdet. Kelan sivuilta löytyy palveluntuottajahaku. Haastattelukäynneillä eri terapeuttien luona voit kuulostella, miltä yhteistyö tämän ihmisen kanssa tuntuu. Haastattelukäynnit ovat yleensä maksullisia eikä Kela korvaa niitä.
Hakemukseen liitetään psykiatrin lausunto. Käsittelyaika KELA:lla on 4-6 viikkoa. Terapia aloitetaan sopimuksen mukaan, joko hakemuksen jättämisen jälkeen tai päätöksen tultua. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin. Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos olet alle 65-vuotias, kuntoutus ei ole varsinaista sairaanhoitoa, tavoitteet tukevat arjessa suoriutumista ja kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Keskustele lääkärin kanssa omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveistasi ja tavoitteistasi. Sinä voit itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksesi.  Olen mukana palveluntuottajana.

Tietoa kuntoutuspsykoterapiasta ja vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, lomakkeet ja palveluntuottajien haun löydät KELAn sivuilta. Tieto löytyy henkilöasiakkaiden palvelusta ruudun ”kuntoutus” alta, ”kuntoutusvaihtoehdot”.

Tulihtan liekki

Työnohjaus

Työnohjauksessa on kyse ihmisen omasta suhteesta työhön ja sen hoitamisesta. Se vaikuttaa työntekijän toimintaan ja työn laatuun ja selkiyttää sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työyhteisöjen ja tiimien työnohjaus vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan sitä parantaen.

Työnohjaus

Työnohjauksessa on kyse ihmisen omasta suhteesta työhön ja sen hoitamisesta. Se vaikuttaa työntekijän toimintaan ja työn laatuun ja selkiyttää sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työyhteisöjen ja tiimien työnohjaus vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan sitä parantaen.

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.  (Lähde STOry, www.suomentyonohjaajat.fi)

Yksilötyönohjauksessa nousevat esiin usein ammatillisen identiteetin pohtiminen, muutos ja jaksaminen sekä asiakastyössä erilaisten kuormittavien tilanteiden läpikäyminen. Joissain ammateissa, esimerkiksi sosiaalialalla ja terveydenhoidossa työnohjaus on ajateltu välttämättömäksi osaksi työtä.

Yksilötyönohjausprosessi kestää tavallisimmin 1-2 vuotta, tapaamiset ovat 45-60 min ja toteutuvat 2-3 viikon välein.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmämuotoinen työnohjaus on mielekästä kun tarvitaan olemassaolevalle työtiimille tukea tai yhteinen pohdintapaikka. Tilanne voi olla esimerkiksi tuleva organisaatiomuutos tai työtapojen kehitettämisen tarve. Ryhmän voivat muodostaa myös eri tiimeissä  työskentelevät ihmiset, tällöin heitä yhdistää esimerkiksi lähiesimiehisyys tai juuri työnsä aloittavat työntekijät.

Ryhmämuotoinen työnohjaus on mielekästä kun tarvitaan olemassaolevalle työtiimille tukea tai yhteinen pohdintapaikka. Tilanne voi olla esimerkiksi tuleva organisaatiomuutos tai työtapojen kehitettämisen tarve. Ryhmän voivat muodostaa myös eri tiimeissä  työskentelevät ihmiset, tällöin heitä yhdistää esimerkiksi lähiesimiehisyys tai juuri työnsä aloittavat työntekijät.

Tulihtan liekki

MinD-hevosavusteinen ohjaus

Hevosavusteisessa ohjauksessa opetellaan kohtaamisen ja tunteiden kuuntelun tasoa eläimen – hevosen – kanssa. Vuorovaikutus ja voimaantuminen toteutuvat yllättävällä tavalla – molemminpuolin.

MinD-hevosavusteinen ohjaus

Hevosavusteisessa ohjauksessa opetellaan kohtaamisen ja tunteiden kuuntelun tasoa eläimen – hevosen – kanssa. Vuorovaikutus ja voimaantuminen toteutuvat yllättävällä tavalla – molemminpuolin.

MinD -ryhmä on voimaannuttavaa hevostoimintaa. Lähdemme liikkeelle erilaisista suhteista. Millainen on suhteeni omaan itseeni – millainen on suhde toiseen ihmiseen – ja eläimeen. MinD on pienessä ryhmässä ja talliympäristössä toimimista säännöllisesti. Elementteinä ryhmän tapaamisissa on kuuntelu, puhuminen ja tekeminen – ryhmässä tapahtuva yhteinen jakaminen ihmisten ja eläinten kanssa – rauhassa. Tilanteista heränneiden tunteiden tunnistaminen ja oman tarinan kertominen luovat myös pohjaa itsetuntemukselle. Vertaistuki on olennainen osa ryhmän yhteistä voimaantumista ja merkitystä.

Lähtökohtaisesti tavoitteenamme ei ole ratsastaa ja aiempaa kokemusta hevosmaailmasta ei tarvita. Voi olla, että sinulla on ollut pelottava kokemus kohtaamisesta hevosten kanssa. MinD ryhmässä voit rauhassa edetä omalla tahdillasi ja päättää itse suhteestasi ja etäisyydestäsi hevosiin. Sitoutumisessa ryhmään on tärkeää, että voit olla mukana ryhmän tapaamisissa omana itsenäsi.

Keväällä MinD-ryhmä Alku, teemana syntymä.

Tulihtan liekki

Ryhmät

Tulihtassa on omaan tarinaan, itsetuntoon, tunteisiin, unelmiin sekä omaan jaksamiseen liittyvät ryhmät. Ryhmissä käytetään psykodraaman ja toiminnallisia menetelmiä.

Ryhmät

Tulihtassa on omaan tarinaan, itsetuntoon, tunteisiin, unelmiin sekä omaan jaksamiseen liittyvät ryhmät. Ryhmissä käytetään psykodraaman ja toiminnallisia menetelmiä.

Joukossa sanotaan tyhmyyden tiivistyvän. Uskon että siinä voi tiivistyä myös viisaus, ymmärtäminen, toivo ja itseluottamus. Ryhmän voima on vähintään yhtä suuri kuin jäsenten määrä yhteenlaskettuna, yleensä se on kuitenkin moninkertainen. Ryhmän Henki on kuin Taikalampussa asuva unelmat toteuttava Henki – voit tuntea voimaa, jota et uskonut olevankaan!

Ryhmä on mahdollisuus sinulle, kun haluat pohtia esimerkiksi omaa elämäntarinaa, itsetuntoa, tunteita, unelmia, elämänkatsomusta, surua tai vaikka työtäsi. Ryhmässä on saman äärellä olevia ihmisiä, jolloin kukin voi parhaimmillaan saada myös toisiltaan sekä ymmärrystä että tukea. Ryhmissä voin käyttää toiminnallisia ja psykodraaman menetelmiä. Lisäksi mukana ovat vahvemmat voimat – eläimet.

Tulihtan liekki