TAHDON YMMÄRTÄÄ ITSEÄNI

Itsensä ymmärtämistä ja tuntemista voi kehittää psykoterapiassa, työnohjauksessa, hevostavusteisessa ohjauksessa tai ryhmätyöskentelyissä.

PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on suhde, jossa parhaimmillaan löytyy tila kuulemiselle, ymmärtämiselle ja eheytymiselle. Itsensä, elämänsä ja oman kärsimyksensä keskellä eläminen ja hyväksyminen on monesti käytännössä keskustelun aiheina. Kela tukee kuntoutuksen avulla työ- tai opiskelukykyä.

PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on suhde, jossa parhaimmillaan löytyy tila kuulemiselle, ymmärtämiselle ja eheytymiselle. Itsensä, elämänsä ja oman kärsimyksensä keskellä eläminen ja hyväksyminen on monesti käytännössä keskustelun aiheina. Kela tukee kuntoutuksen avulla työ- tai opiskelukykyä.

Psykoanalyyttinen psykoterapia

Tarjoamani terapia on psykoanalyyttistä psykoterapiaa.  Freudin alunperin luoman psykoanalyysin pohjalle on rakennetttu tämä vähän kevyempi terapiamuoto.  Hoidon tavoitteena on ensisijaisesti  tulla tietoiseksi. Tämä on tärkeää, jotta pystyy aikuisen psyykkisten voimavarojen turvin ratkaisemaan omat sisäiset torjutut kokemukset ja oppii elämään niiden kanssa. Varhaista vuorovaikutusta ja lapsuuden kokemuksia ajatellaan ihmisen koko psyykkisen elämän pohjana.

Lisätietoa voit katsoa Therapeia -säätiön sivuilta 

Kirjailija Marianne Fredriksson on kirjassaan Skilda verkligheter (Erilliset todellisuudet. Piratförlaget) pohtinut psykoterapiaa seuraavasti:

Seurasi pitkä hiljaisuus, jonka isoäiti keskeytti sanoen:
”Mutta eihän kukaan toinen voi tietää, mitä kukin sisimmässään ajattelee”.
”Aivan” sanoi Jan ja jatkoi ”ainoa tapa on saada hänet puhumaan, kysyä häneltä, kuunnella, kuulla rivien välistä, tuntea sympatiaa, jakaa, kunnes saamme aavistuksen hänen surustaan ja ilostaan. Kyse ei siis ole mistään riikinkukkopuheesta” (pöyhkeilevää, itseriittoista, tietävää? Kääntäjän huomio)
”Tuohan kuulostaa palopuheelta psykoterapian puolesta” sanoi Ulrika.
”Sitä se olikin” sanoi Jan.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan on oikeus sellaisilla 16–67-vuotiailla henkilöillä, joiden työ- tai opiskelukyky on heikentynyt mielenterveyshäiriön vuoksi ja tavoitteena on parantaa työ- tai opiskelukykyä. Edellytyksenä on, että kuntoutujalla on psykiatrisen diagnoosin tekemisen jälkeen ollut vähintään kolme kuukautta jatkunut asianmukainen hoitosuhde ennen kuntoutushakemuksen tekoa.

Tukea haetaan KELA:n lomakkeella ja siihen liitetään psykiatrian erikoislääkärin kirjoittama B-lausunto. Tukea myönnetään  kahdeksi vuodeksi kaksi kertaa viikossa ja kolmanneksi vuodeksi kertaviikkoisena.  Tuen saaja etsii itselleen parhaiten sopivan psykoterapeutin. Kelan sivuilta löytyy palveluja tarjoavien terapeuttien nimet ja yhteystiedot.

Tietoa kuntoutuspsykoterapiasta ja lomakkeet sen hakemiseen löydät KELAn sivuilta. Tieto löytyy henkilöasiakkaiden palvelusta ruudun ”kuntoutus” alta;  kuntoutuspsykoterapia.

Tulihtan liekki

Työnohjaus

Työnohjauksessa on kyse ihmisen omasta suhteesta työhön ja sen hoitamisesta. Se vaikuttaa työntekijän toimintaan ja työn laatuun ja selkiyttää sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työyhteisöjen ja tiimien työnohjaus vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan sitä parantaen.

Työnohjaus

Työnohjauksessa on kyse ihmisen omasta suhteesta työhön ja sen hoitamisesta. Se vaikuttaa työntekijän toimintaan ja työn laatuun ja selkiyttää sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työyhteisöjen ja tiimien työnohjaus vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan sitä parantaen.

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.  (Lähde STOry, www.suomentyonohjaajat.fi)

Yksilötyönohjauksessa nousevat esiin usein ammatillisen identiteetin pohtiminen, muutos ja jaksaminen sekä asiakastyössä erilaisten kuormittavien tilanteiden läpikäyminen. Joissain ammateissa, esimerkiksi sosiaalialalla ja terveydenhoidossa työnohjaus on ajateltu välttämättömäksi osaksi työtä.

Yksilötyönohjausprosessi kestää tavallisimmin 1-2 vuotta, tapaamiset ovat 45-60 min ja toteutuvat 2-3 viikon välein.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmämuotoinen työnohjaus on mielekästä kun tarvitaan olemassaolevalle työtiimille tukea tai yhteinen pohdintapaikka. Tilanne voi olla esimerkiksi tuleva organisaatiomuutos tai työtapojen kehitettämisen tarve. Ryhmän voivat muodostaa myös eri tiimeissä  työskentelevät ihmiset, tällöin heitä yhdistää esimerkiksi lähiesimiehisyys tai juuri työnsä aloittavat työntekijät.

Ryhmämuotoinen työnohjaus on mielekästä kun tarvitaan olemassaolevalle työtiimille tukea tai yhteinen pohdintapaikka. Tilanne voi olla esimerkiksi tuleva organisaatiomuutos tai työtapojen kehitettämisen tarve. Ryhmän voivat muodostaa myös eri tiimeissä  työskentelevät ihmiset, tällöin heitä yhdistää esimerkiksi lähiesimiehisyys tai juuri työnsä aloittavat työntekijät.

Tulihtan liekki

MinD-hevosavusteinen ohjaus

Hevosavusteisessa ohjauksessa opetellaan kohtaamisen ja tunteiden kuuntelun tasoa eläimen – hevosen – kanssa. Vuorovaikutus ja voimaantuminen toteutuvat yllättävällä tavalla – molemminpuolin.

MinD-hevosavusteinen ohjaus

Hevosavusteisessa ohjauksessa opetellaan kohtaamisen ja tunteiden kuuntelun tasoa eläimen – hevosen – kanssa. Vuorovaikutus ja voimaantuminen toteutuvat yllättävällä tavalla – molemminpuolin.

Opetellaan kohtaamisen ja tunteiden kuuntelun tasoa eläimen – hevosen kanssa. Vuorovaikutus ja voimaantuminen toteutuvat yllättävällä tavalla – molemminpuolin.

MinD – voimaannuttava hevostoiminta toteutuu pienryhmässä tallilla Riihimäellä. Seuraavaa ryhmää voit tiedustella suoraan minulta.
Tietoa myös sivuilta  www.mind-ohjaajat.fi

Tulihtan liekki

Ryhmät

Tulihtassa on omaan tarinaan, itsetuntoon, tunteisiin, unelmiin sekä omaan jaksamiseen liittyvät ryhmät. Ryhmissä käytetään psykodraaman ja toiminnallisia menetelmiä.

Ryhmät

Tulihtassa on omaan tarinaan, itsetuntoon, tunteisiin, unelmiin sekä omaan jaksamiseen liittyvät ryhmät. Ryhmissä käytetään psykodraaman ja toiminnallisia menetelmiä.

Joukossa sanotaan tyhmyyden tiivistyvän. Uskon että siinä voi tiivistyä myös viisaus, ymmärtäminen, toivo ja itseluottamus. Ryhmän voima on vähintään yhtä suuri kuin jäsenten määrä yhteenlaskettuna, yleensä se on kuitenkin moninkertainen. Ryhmän Henki on kuin Taikalampussa asuva unelmat toteuttava Henki – voit tuntea voimaa, jota et uskonut olevankaan!

Ryhmä on mahdollisuus sinulle, kun haluat pohtia esimerkiksi omaa elämäntarinaa, itsetuntoa, tunteita, unelmia, elämänkatsomusta, surua tai vaikka työtäsi. Ryhmässä on saman äärellä olevia ihmisiä, jolloin kukin voi parhaimmillaan saada myös toisiltaan sekä ymmärrystä että tukea. Ryhmissä voin käyttää toiminnallisia ja psykodraaman menetelmiä. Lisäksi mukana ovat vahvemmat voimat – eläimet.

Tulihtan liekki